Copyright 2010  Wszelkie prawa zastrze¿one.


Reitplatz & Sportplatz
Janusz Wiechecki
ul. M³odzie¿owa 29
62-561 Œlesin
Poland

e-mail: janusz@wiechecki.pl

NIP PL 665-245-62-49

mobile:
+48695 989 189
+48663 981 662             
Reitplatz & Sportplatz
                       Janusz Wiechecki