Reitplatz & Sportplatz
                       Janusz Wiechecki

Copyright 2010  Wszelkie prawa zastrzeżone.

SYSTEM EBBE-FLUT 

       Nazwa Ebbe-Flut (odpływ i przypływ) opisuje takie zjawisko że, podczas odpływu woda jest odprowadzana z piasku, przez co staje się on suchy, gdy podczas przypływu woda jest doprowadzana do piasku, a więc znowu jest mokry.
       Proces taki odprowadzania wody z piasku i jej doprowadzania jest możliwy do przeniesienia w prosty sposób na Państwa nawierzchnie do jazdy konnej przy wykorzystaniu systemu Risohorse® Ebbe-Flut:, jeśli nawierzchnia jest za mokra, automatycznie nadmiar wody zostanie odprowadzony. Jeśli nawierzchnia jest za sucha, zostanie automatycznie niezbędna ilość wody doprowadzona.
Takie automatyczne dopasowanie zapotrzebowania w wodę nawierzchni do jazdy konnej prowadzi do tego, że wszystkie istotne wymagania, które stawiają Państwo swojej nawierzchni spełniają się:
"        Stała wilgotność w warstwie wierzchniej,
"        Stabilność nawierzchni,
"        Zdolność drenażowa,
"        Elastyczność.
 
:: PAŃSTWA KORZYŚCI
"        Bez specjalnego podłoża. Budowa nawierzchni może być przeprowadzona na zwykłym podłożu. Można zrezygnować z użycia materiału uszczelniającego, jak na przykład tłucznia.
"        Bez nawadniania powierzchniowego
"        Bez tworzenia się kurzu
"        Na każdym metrze kwadratowym nawierzchni do jazdy konnej mają Państwo równomierną wilgotność podłoża a tym samym, jakość nawierzchni.
"        Stała wilgotność nawierzchni prowadzi do znikomego tworzenia się śladów po kopytach końskich.
"        Specjalnie dla hal jeździeckich: brak optycznego zakłócania i dodatkowych szumów przez instalacje nawadniające.

:: SERWIS
       Nasz katalog usług rozciąga się od wykonania precyzyjnego wstępnie podłoża aż do naniesienia i wykonania warstwy wierzchniej.  Wszystkie do tego niezbędne materiały poprzez folię, rury drenażowe, szyby, pompy i automatyczne sterowanie aż do zabezpieczenia, jakości warstwy wierzchniej są częściami składowymi naszego katalogu.
       Chętnie pomożemy Państwu w zaplanowaniu Państwa nawierzchni do jazdy konnej i doradzimy w wykonaniu zgrubnego podłoża toru.

       Dalej proponujemy Państwu opiekę pielęgnacyjną Państwa nawierzchni do jazdy konnej poprzez nasz serwis również lata po jego wykonaniu.
 
:: BUDOWA
       System Ebbe - Flut jest budowany na zwykłym podłożu.
Na wyznaczonym terenie przygotowuje sie wstępnie podłoże pod folię. Zostaje ono następnie wyłożone folią. Na folii wykłada się system rur drenażowych, które połączone są z szybem regulacyjnym poza nawierzchnią do jazdy konnej.
Na tym systemie drenażowym układa się warstwę płukanego piasku grubości ok. 30 cm i tamuje się  wodą. Nawierzchnia uzyskuje poprzez to swoją stabilność.

       Trwałą wilgotność i swoją elastyczność otrzymuje nawierzchnia do jazdy konnej poprzez kapilarne działanie piasku. Piasek w warstwie wierzchniej ciągnie wilgotność z dolnej warstwy piasku do górnej warstwy wierzchniej.
Niezmienność wilgotności podłoża w warstwie wierzchniej jest regulowana za pomocą miernika ciśnienia w szybie regulacyjnym. Jeśli stopień wilgotności w warstwie wierzchniej spada lub wzrasta, w związku z wysuszaniem się gleby lub z deszczem, stan wody w pełni automatycznie powróci do zadanego przez Państwa stanu.

       Jakość nawierzchni do jazdy konnej ustawia się indywidualnie. Im wyżej stan wilgoci przenika do warstwy wierzchniej, tym nawierzchnia będzie twardsza. Możne je tym samym dopasować do własnych potrzeb, dla skoczków i dla sportu jeździeckiego twardsze a dla tresury bardziej podatne.

       System ten funkcjonuje zarówno dla nawierzchni na zewnątrz jak i w hali identycznie: w przypadku nawierzchni na zewnątrz chodzi o funkcję odwadniania i nawadniania, a w przypadku nawierzchni w hali funkcję nawadniania.