System nawadniająco – osuszający można stosować na każdym rodzaju podłoża – nie potrzebne jest dodatkowe utwardzanie gruntu.

Proces powstawania podłoża polega na odizolowaniu podłoża rodzimego odpowiednią folią izolacyjną na  której układany jest system rur perforowanych połączonych ze skrzynia sterująca  Za pomocą automatycznego  sterownika poziom wody utrzymywany jest na stałym niezmiennym poziomie dzięki czemu uzyskujemy wymaganą przez nas wilgotność kolejnych warstw piasku. Sterownik odpowiada również za odprowadzenie nadmiaru wody z placu

Stosujemy dwa rodzaje żwiru. Pierwsza warstwa żwiru, który pełni funkcje filtrującą. Drugą warstwę stanowi piasek kwarcowy. Jego właściwości powodują że podłoże staje sprężyste, elastyczność podłoża uzyskujemy poprzez zmieszanie piasku kwarcowego ze ścinkami flizelinowymi. Poprzez ponadnormatywną twardość kwarców, zużycie nawierzchni jest zredukowana do minimum co stanowi o długiej żywotności podłoża.

Każdy etap prac wymaga precyzji dlatego też zarówno przed położeniem folii jak również po ułożeniu kolejnych warstw żwiru konieczne jest dokładne wyrównanie powierzchni poprzez użycie laserowego systemu do niwelacji terenu.

Automatyczne dopasowanie zapotrzebowania na wodę do podłoża jeździeckiego, prowadzi do tego, że wszystkie znaczące wymogi, jakie stawia się powierzchniom do jazdy konnej, są spełnione:

 • stałe nawilżenie nawierzchni jeździeckiej
 • stałość podłoża
 • możliwość drenażu
 • elastyczność

 

Zalety podłoża w systemie ebbe und flut

 • Poziom wody pod powierzchnią jeździecką jest regulowany automatycznie dzięki instalacji drenażowej.
 • Stałe nawilżenie podłoża utrzymuje elastyczność nawierzchni i zapobiega ekstremalnym uderzeniom kopyt – nie powstaje kurz.
 • Podczas utrzymujących się opadów deszczu plac pozostaje zdolny do użytkowania, nadmierna ilość wody jest automatycznie regulowana przez instalację rur drenażowych i odpompowana.
 • System ten służy utrzymaniu dobrej wentylacji w halach jeździeckich, powierzchnie jeździeckie w halach budowane są na tej samej zasadzie – nie istnieje problem nadmiaru wody na powierzchni, nie jest konieczna kosztowna podbudowa, grunt rodzimy jest wystarczający dla naszego systemu.
 • Długa żywotność dzięki wysokości nawierzchni około 30 cm – z czego około 5 cm jest wypracowywana pod końskimi kopytami; pozostałe 25 cm nawierzchni pozostaje nietknięte w swojej strukturze.
 • Brak długotrwałego, stojącego nagromadzenia wody – nadwyżki wody powstałe wskutek opadów deszczu są automatycznie wypompowywane
 • nawierzchnia utrzymuje stałe nawilżenie podłoża oraz elastyczność  dzięki działaniu kapilarnemu z piasku. Górna warstwa piasku nawierzchni ciągnie wilgoć z dolnych partii piasku do górnych warstw nawierzchni.
 • Stałość wilgotności nawierzchni jest regulowana czujnikiem ciśnienia w szybie regulacyjnym – gdy wilgoć w nawierzchni spada lub rośnie na skutek parowania lub opadów, w sposób całkowicie automatyczny doprowadza się ją do zadanych przez Państwa wartości.
 • Jakość nawierzchni jeździeckiej jest kształtowana w sposób indywidualny – im większa wilgotność doprowadzana jest do górnej warstwy nawierzchni, tym twardsza staje się powierzchnia; dzięki temu można nawierzchnie jeździeckie dopasowywać do danych wymogów – skoków, dressage czy powożenia.

 

Ogromną zaletą systemu Ebbe-Flut jest to, że podczas turniejów jeździeckich nie ma konieczności planowania i robienia przerw na nawodnienie nawierzchni podczas poszczególnych zawodów.

System funkcjonuje w sposób identyczny dla nawierzchni zewnętrznych oraz hal jeździeckich: na zewnątrz działa on nawadniająco oraz odwadniająco, natomiast w halach posiada funkcję nawadniania nawierzchni jeździeckich.

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pogłębiły Państwa zainteresowanie naszym systemem nawierzchni jeździeckich.

W razie dalszych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.